1. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VCB

Tên TK:            Phạm Lê Khánh Linh
 Số tài khoản:    0011002584776
 Chi nhánh:      Sở giao dịch Hà Nội

2.  Ngân hàng Techcombank

 Tên TK:             Phạm Lê Khánh Linh
 Số tài khoản:     19029754536666
 Chi nhánh:         PGD Kim Liên - CN Thăng Long (HN)