Tranh treo tường Cô gái sắc màu kt 60*60cm*3 T46
Tranh sen trắng sứ mica 70 dày 25mm
Tranh ghép treo tường Đầm sen kt 60*60cm*3
Tranh ghép treo tường Mùa thu vàng 2 kt 50*70cm*3 T414
Tranh ghép treo tường phong cách Bắc âu 3 kt 50*70cm*3 T407
Tranh ghép treo tường Lan cát Cattleya kt 40*60cm*3 T348
Tranh ghép treo tường Hoa sen Phú quý kt 50*50cm*3 T377
Tranh ghép treo tường Tuần lộc (Orange) kt 50*70cm*3 T364
Lọc