Tranh ghép treo tường Hoa mai trắng dọc kt 50*50cm*3 T07
Tranh ghép treo tường OẢI HƯƠNG size 50*50cm*3 T124
Tranh voan mộc lan dọc size 50*50*3 T24
Tranh ghép treo tường Táo pha 50*50cm*3 T104
Tranh ghép treo tường HOA PHI YẾN size 50*50cm*3 T39
Tranh ghép treo tường HOA SEN đua nở size 50*50cm*3 T16
Lọc